Stuff

Stuff

Stuff

De lichten in de zaal gaan aan en uit – misschien zoals in jouw hoofd. Een golf van mensen beweegt zich naar de band. Laag bij de grond, ik kijk tussen de mensen door.

Goede Vrijdag. Vaarwel; een verrijzenis zat er niet in. Ze zoeken jou. Geen telefoonoproep of bericht wordt beantwoord. In je wagen aan de rand van de bossen of op café, met een koude koffie. Waar zoeken ze mij, als ik verdwijn? 

Mensen bewegen even tegendraads als de muziek. De warmte sluimert door de zaal, maakt onze lijven klam. Hij krijgt het benauwd, trekt zich terug. Voelde je je keel dichtknijpen van paniek?

Ik herinner me niet meer wat je precies zei, wel het verdriet. Verdriet om de nasleep en de ontreddering die voor hem onhoudbaar werd.

Ik wil me losrukken. Dansen en vergeten. Je herinneren. Ze roepen, luid. Om het weekend en de beat.

Ik herinner me niet meer wat je precies zei, wel de verstrooiing. Dronken weemoed en trots. Je grote handen op mijn schouders.

Uit de stroom. Op een bank van rust is er plaats voor mij. Valse eindes stellen de allerlaatste noot uit. Vroegtijdig gekrijs. De stemmen in jouw hoofd en het mijne.

Ik luisterde naar:
Stuff


Photo: © Unknown

PREV

Jehnny

NEXT

Both of these are lovely