April 2016

Home  |  2016  |  April

De lichten in de zaal gaan aan en uit - misschien zoals in jouw hoofd. Een golf van mensen beweegt zich naar de band. Laag bij de grond, ik kijk tussen de mensen door. Goede Vrijdag. Vaarwel; een verrijzenis zat er niet in. Ze zoeken jou. Geen telefoonoproep of bericht wordt beantwoord. In je wagen

READ MORE